Nieuws

Toekenningen 2018 en 2019

Support voor weduwen in West-Kenia | Stichting Ultimate Hope “Met behulp van Tailoring and dressmaking kunnen deze gestigmatiseerde vrouwen weer veerkracht opbouwen om zelfstandig te blijven en hun waardigheid te behouden.”

Bijdrage studiekosten Meerab Azeem in Pakistan | Stichting Friends of Al-Falah “met een tegemoetkoming in de kosten kan deze jonge vrouw de opleiding tot software engineer volgen.”

Begeleiding van vrouwen met HIV/AIDS in Kenia om financieel zelfredzaam te worden | Stichting Maendeleo “Met deze bijdrage kan het Kenya Care-team een zelfhulpgroep opzetten om vrouwen te begeleiden in het omgaan met gezondheid, gezin en een inkomen te genereren.”

Studiegeld en schoolboeken voor vrouwen die een een mbo-opleiding gaan volgen | Jasmijn Kracht on Tourfonds een initiatief van Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn in Groningen “Met een bijdrage kunnen vrouwen die om diverse redenen het schoolgeld niet zelf kunnen bekostigen, toch de mbo-opleiding doen.”

Studie Gezondheidswetenschappen/Verloskunde en studie Pedagogische Wetenschappen/Lerares voor Alma en Siti op West-Java | Stichting Meraih Bintang “Dankzij sponsoring door de Stichting MATellegen hebben zij de mogelijkheid om te studeren terwijl verder studeren anders niet voor hen was weggelegd.”

Studie Economie Made Devi Susilawati | Stichting Giri Asih “Met deze bijdrage kan een van de meisjes uit ons kindertehuis op Bali een universitaire opleiding volgen en haar kennis inzetten voor een betere toekomst voor vrouwen.”

Leren voor een toekomst na de crisis | Stichting SrilanCare  “Met behulp van MATellegen gaan we er voor zorgen dat de meisjes in opvangtehuis Avanthi Devi een toekomstperspectief opbouwen o.a. door een middelbare school diploma te halen”.

Vakopleidingen voor vrouwen | Mineke Foundation “Wij proberen de economische kansen van vrouwen en meisjes in Liberia te vergroten met een combinatie van een vakopleiding en ondernemerschap”.