Bestuur

Het bestuur van MATellegen bestaat uit vijf onbezoldigde bestuurders (waarvan drie bestuurders afgevaardigd zijn door de VVAO):

Saskia Voortman (voorzitter)
Lia Bleijenberg (penningmeester)
Margaret van Diermen (lid)
Astrid van Heumen (lid)
Riemke Riemersma (secretaris)