Giften (eenmalig)

Giften (eenmalig)

Eenmalige gift
Als u geen donateur wilt worden, maar u wilt wel een bijdrage aan de stichting MATellegen overmaken kan dat als eenmalige gift. MATellegen is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een gift ineens kan voor u fiscaal gunstig zijn zie www.belastingdienst.nl. U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van MATellegen (NL42INGB0006635713) o.v.v. ‘eenmalige gift’.

Uw gift is een periodieke gift als:
• u de gift hebt laten vastleggen;
• u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar een ANBI (link) als MATellegen en deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde stichting. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden;
• de ANBI u geen tegenprestatie levert voor de gift.

U kunt kiezen of u de periodieke gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met MATellegen. Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
U mag een periodieke gift aftrekken als u die gift doet aan een ANBI-instelling zoals MATellegen.

Voor vastleggen van uw periodieke gift kunt u gebruik maken van het formulier van de Belastingdienst. Overeenkomst periodieke gift