Aanvraag doen

De Stichting Dr. Marie Anne Tellegen (verkort: MATellegen) wil de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs bevorderen en hun positie versterken.

Bij de stichting kunnen verzoeken tot financiële ondersteuning worden gedaan voor:

  • projectfinanciering uit het Carla Commijsfonds
  • beurzen
  • projectfinanciering
  • incidentele toelagen